11/17/2010

Lanvin

Dyma'r diweddara o restr hir o gynllunwyr ffasiwn enwog mae H&M wedi cydweithio hefo nhw. Y cyntaf oedd casgliad gan Karl Lagerfield yn 2004.
Dwi'n meddwl fod hi'n saff i ddweud mai H&M sy'n arwain y 'designer collaberations' yma ar y stryd fawr, gyda enwau mawr fel Stella McCartney, Comme des Garcons, a Jimmy Choo wedi llwyddo i greu dillad sydd yn cynwys elfennau nodweddiadol o'r cwmniau mawr, ond am brisiau y stryd fawr. Ond gyda mwy a mwy o'r casgliadau 'arbennig' yma, dwi'n teimlo eu bod nhw'n llai trawiadol rhywsut.

Dwi'n gwybod baswn i wrth fy modd yn gweld casgliad gan Erdem, Dolce & Gabbana neu Chloe ar lawr siop H&M, oherwydd mai dyma'r unig ffordd alla i ddisgwyl cael unrhyw beth gan y cwmniau hyn. Oherwydd gyda rhai cwmniau, mae bod yn berchen ar unrhyw beth sy'n gysylltiedig a nhw'n arbennig, ag mae H&M yn gadael i bobl wneud hyn.
Ond ar y llaw arall, mae yna reswm pam dydi'r dillad drud yma, ddim yn cael eu gwerthu ym mhob H&M ar draws y wlad, ac wrth wneud casgliad ar gyfer y stryd fawr mae'n amlwg bydd y defnyddiau yn rhatach, a'r patrymau, a'r siapiau ddim gystal.

Felly mae'n rhaid i chi feddwl, ydi o werth prynu dilledyn o gasgliad Lanvin ar gyfer H&M, i gael dweud mae un Lanvin yw? Dydw i'm yn siwr, os yw'r casgliad yma wedi llwyddo, ac os anghonfiwch mae Lanvin yw, dwi'm yn siwr os baswn eisiau prynu rhyw lawer!

Holl luniau uchod o'r 'lookbook' ar MarieClaire.com
 Er fy mod i wedi bod yn cwyno am y casgliad, dyma fy hoff eitemau:

Lluniau o MarieClaire.com

 Wrth edrych ar y casgliad yma gan Lanvin, gwelais fod rhai pethau'n edrych yn gyfarwydd


Lluniau o style.com/marieclaire.com

Mae'r ffrog uchod o gasgliad 2008 Lanvin, mae top y ffrog yn debyg i rai o'r casgliad yma i H&M

Lluniau o style.com/marielclaire.com
Llun  o gasgliad RTW 2008, mae'n bedyg i'r sgert yma o'r casgliad.

Lluniau o Style.com/ MarieClaire.com

Unwaith eto mae'r ffrog yma o'r clasgliad SRTW 2008, yn fy atgoffa o ffrog yn y casgliad newydd ar gyfer H&M.

Mae'n beth da mewn ffordd, fod y dillad o'r casgliad yn debyg i ddillad Lanvin yn 2008, oherwydd mae'n dangos bod yna bethau nodweddiadol ohono yn y casgliad newydd yma ar gyfer H&M.

Bydd y casgliad ddim ar gael mewn unrhyw siop yng Nghymru, ond bydd ar werth ar wefan H&M o 07:00, tachwedd 23.
Ond cofiwch fod gan H&M ffrogiau gwych y gaeaf yma, sydd heb ddim i wneud a chynllunwyr enwog, ag i fod yn onest dwi'n meddwl bod nhw cystal os nad gwell na'r uchod. Be ydi'ch barn chi?

11/02/2010

Gwinedd Glitter.

llun o beaut.ie

Y botel bach o farnais gwinedd 'GOSH- RAINBOW' oedd wedi newid fy meddwl i ynglyn ag ewinedd "glittery". Wna i gyfadde mod i`n arfer meddwl bod glitter fel yma ar ewinedd yn gallu edrych yn wirion, ag yn blentynaidd iawn, ond roedd y botel uchod yma'n edrych yn aeddfed ag yn fy atgoffa o berlau. Pwy fysa ddim eisiau gwinedd sy'n edrych fel perlau?!
Ag yn amlwg mae mwy a mwy o bobl yn cael yr un weledigaeth gyda gwinedd glittery, oherwydd mae pob math o liwiau ar gael, mae O.P.I newydd lawnsio eu casgliad Nadolig, 'Burlesque collection' sy'n LLAWN o glitter.

lluniau o alizarineclaws.blogspot

O'r chwith: 'Shimmer & Shimmer', 'Extra-Va-Vaganza', 'Glow up Already', 'Bring on the Bling', 'Take the Stage', 'Rising Star', 'Sparkle-iscious', a 'Show it and Glow it'
Dwi wrth fy modd gyda pob un o'r rhain. Fy hoff un yw 'Sparkle-iscious', neu 'Extra-Va-Vaganza' - beth amdanoch chi?

Llun o beautyaddict
O.P.I Mad as a Hatter. Mae hwn wedi bod allan ers dipyn, yng nghasgliad Alice in Wonderland, ond dydw i ddim wedi llwyddo i gael un ohonyn nhw eto. Dwi wrth fy modd gyda'r farnais yma, oherwydd yr holl wahanol liwiau sydd ynddo fo. 
Llun o Flickr
N.Y.C Starry Silver Glitter Polish 105A Dyma'r lliw dwi wedi bod yn ei ddefnyddio fwya adref. Mae'n wahanol i'r holl rai uchod, oherwydd ei fod yn ddarnau man a rhai darnau mawr iawn o glitter. Mae'n glir, felly dwi'n rhoi lliw tywyll o dano fo. Mae'n edrych yn wych gyda glas tywyll neu du, neu dros goch llachar. Dwi'n gwybod fod hynna'n swnio'n wirion, ond mae'r glitter ar ei ben yn fy atgoffa o gonffeti.
Cliciwch yma i weld y fideo ELLE uchod.
 Mae'r fideo yma'n dangos yn fanwl syt i wneud 'embellishes nails' Os dydych chi`n dal ddim yn siwr os ydych yn hoffi gwinedd Glitter edrychwch ar hwn. Mae'n ffordd dda i drio'r "trend" ag yn berffaith gyda dillad parti 'dolig.

10/05/2010

Clogynau


Roedd yna glogynau ym mhob man ar y catwalk o YSL i Erdem. Dwi’n meddwl bydd y duedd yma’n cryfhau wrth i’r tywydd fynd yn waeth. Dyma luniau o fy hoff glogynau: 

Llun o style.com
EMPORIO ARMANI- mae'r clogyn yma'n fyr ag yn eitha plaen, ond dwi'n hoff o'r ffordd mae'r clogyn du syml yn gwneud i ffrog syml mewn lliw llachar di batrwm edrych yn fodern iawn.

Llun o Style.com
YSL- Dyma'r gwrthwyneb yn hollol, mae'r clogyn ei hyn mewn defnydd fel sidan mewn lliw llachar, ag fwy fel cot na siaced. Dwi'n hoff o'r ffordd mae'r lliw o'r clogyn yn cael ei adio i waelod y ffrog, yr un fath a'r goler.

Lluniau o wefan Alexander Mcqueen.
ALEXANDER MCQUEEN- Mae'r clogynau yma'n dod o gasgliad anhygoel gan Alexander McQueen, sydd yn un o fy hoff gasgliadau i ers talwm, oherwydd bod bob darn yn anhygoel, a bron fel dillad llwyfan. Mae'r clogynau yma'n edrych yn gyfoethog, a thrwm iawn, a bron yn ddwyreiniol gyda'r holl frodwaith arnynt. Mae nhw bron fel ffrogiau yn ei hunain, er mai clogynau yw'r rhain o fath.
Llun o Erdem.com
ERDEM- Y clogyn yma sy'n ennill y wobr gyntaf yn ol Y Ffasiwn Beth. Dyma fy ffefryn o bell ffordd, rwy'n hoff iawn o holl ddillad Erdem, ond mae'r clogyn yma'n arbennig. Dyma pam: Dwi'n meddwl fod ei hyd yn berffaith, i allu wisgo dros ddillad yn y gaeaf. Mae'r lliw yn wych oherwydd mae yna rywbeth deiniadol iawn rhwng y brown tywyll a'r print blodau/pili pala, sy'n berffaith ar gyfer y hydref.


Llun o style.com
Dyna'r rhai y fyddai'n breuddwydio amdanynt, ond dyma ychydig o glogynau sydd ar gael ar y stryd fawr. Efallai eu bod nhw ddim yn yr un cae a dillad Erdem, ond bydd unrhyw fath o glogyn yn beth da y gaeaf yma.
Dwi'n meddwl mai gan ASOS mae'r dewis gorau, mae rhai newydd yn cyraedd y wefan o hyd.

Llun o asos.com
ASOS- Mae'r ddau glogyn yma'n cael eu henwi'n 'sgarff', ac yn costio £28 Dydi rhein ddim yn ddrud iawn, ag mae'r patrwm yn ddiddorol iawn, oherwydd dydyn nhw ddim yn got fel y lleill, dwi'n meddwl mai rhain yw'r ffordd hawsa i gyflwyno eich hyn i'r duedd.
cliciwch yma i'w weld.Llun o topshop.com
TOPSHOP- Mae'r clogyn yma yn edrych yn gynnes iawn, rwy'n hoff iawn o'r patrwm y tu fewn iddi. Mae'n costio £75 Cliciwch yma i'w weld. Llun o asos.com


ASOS- Enw yr clogyn yma yw, 'ASOS Cape parka' mae'n costio £65. Rwy'n hoff iawn o'r defnydd a'r ffaith ei fod yn edrych yn fwy ysgafn na llawer o glogynau. Cliwich yma i'w weld.


8/31/2010

Croeso'n ol!

Ar ol misoedd o dawelwch dydw i ddim yn siwr sut i ddechrau’r post yma, ar wahan i gyhoeddi fod y ffasiwn beth yn ol. (hwre!) Gobeithio eich bod wedi cael haf braf ac wedi mwynhau gwisgo ffrogiau lliwgar a sandalau. Ymddiheuriadau am beidio ysgrifennu unrhyw beth am gyfnod mor hir, roedd gen i gyfnod o arholiadau TGAU yn yr ysgol, ag yna mi rydw i wedi bod i ffwrdd dros y gwyliau haf. Ond dwi’n edrych ymlaen at ail-ddechrau ysgrifennu y blog yn gyson. Bydd post am dueddiad mawr diweddar sef Clogynau yn dilyn yn fuan.

4/21/2010

Salon

Ar ddydd Llun, mi oeddwn i'n Llundain yn gwylio sioe ffasiwn 'Alternative London Fashion Week' ym marchnad Spitalfields. Sut ges i'r cyfle i eistedd rhes flaen (ie, rhes flaen!) mewn sioe ffasiwn yn llunden? Gyda rhaglen Salon gan Fflic ar gyfer S4C. Ron i'n siarad ychydig am y blog gyda Alex ac yna ges i weld y sioe ffasiwn. Felly ga i ddiolch o galon i bawb oedd yno yn edrych ar fy ol dydd Llun ac wrth gwrs i Catrin am drefnu popeth. Dwi wedi bod eisiau gweld sioe ffasiwn ers oes, ag roedd pawb oedd yno dydd Llun mor neis! Roedd o'n brofiad bendigedig. 

Mae gen i lawer o luniau i ddangos i chi o'r sioe, ond mi wnai hynny mewn sawl post yn y dyddiau nesaf. Oherwydd mae gormod ar gyfer un post!

Dyma rai o'r uchafbwyntiau:

Dyma luniau gymerais i yn y sioe ffasiwn. Bydd post am bob casgliad yn dilyn. Diolch eto i bawb o Salon!

4/12/2010

Che Camille (GLASGOW)Dwi newydd gyrraedd yn ol o Glasgow, a mae gen i lot o newyddion yn ymwneud a ffasiwn o’r ddinas. Mae’n siwr bydd sawl post yn son am y ddinas mewn rhyw ffordd neu gilydd yn yr wythnos nesa ‘ma wrth i mi weithio fy ffordd yn ara bach drwy’r holl gylchgronau ffasiwn Albanaidd prynais yna.
 Es i weld dwy oriel yn y ddinas sef Y Kelvingrove a’r Glasgow Gallery of Modern Art a byddai’n son am y ddwy ymhen yr wythnos, ond i ddechrau’r son am Glasgow ga i ddweud am siop/gweithdy o’r enw Che Camille.
Ron i wedi clywed fod yna gynllunwyr annibynol yn arddangos eu gwaith ar lawr uchaf yr Argyll Arcade ond roedd y grisiau i’r chweched llawr yn edrych yn ddi-ddiwedd, ac ar ol cyrraedd y trydydd llawr a gweld fod dim arwydd am yr oriel yma penderfynais droi’n ol a’i bod hi’n well i mi fynd i edrych ar y dillad oedd ar gael yn House of Fraser ar draws y stryd. 


Wrth i mi droi’n ol gwelais lifft, felly es i fyny i’r chweched llawr, just rhag ofn fod yna rhywbeth arbennig ar ben yr adeilad. Mae’n rhaid i mi ddweud, dwi mor hapus y gwnes i, oherwydd mae’r siop yma’n anhygoel. 
Dechreuodd y siop gyda pymtheg o gynllunwyr o Glasgow a Chaeredin ond rwan mae wedi tyfu ag mae ganddyn nhw gynllunwyr o bob rhan o’r Alban, Sweden, Y Ffindir a’r Eidal. Mae yna stiwdio lle mae cynllunwyr yn gallu rhentio allan yng nghefn y siop, a mae eu gwaith yn gorffen i fyny ar brif lawr y siop. Mae dillad yn rhai diddorol iawn, a mae eu casgliad o emwaith, bagiau, bathodynnau ac  esgidiau’n wych! Mae nhw hefyd yn gwneud ddillad arbennig ar eich cyfer, ar ol cyfarfod i siarad am syniadau ar gyfer eich dillad mae nhw’n helpu chi i ddewis y defnydd ac yna’n gwneud y dilledyn yn arbennig ar eich cyfer.
 Ron i’n siarad am yn hir gyda Roslin oedd yn cynllunio dillad dynion yna, ac roedd hi wrth ei bodd i glywed y byswn yn siarad am Che Camille ar fy mlog. Felly rhois y cyfeiriad iddi gael edrych arno, ar ol ei rhybuddio fod y cyfan yn Gymraeg! Mi roedd hi hefyd yn garedig iawn wrth adael i mi dynnu lluniau o’r siop. A dyma nhw.... 
 


Cymerais lawer o bamffledi, cardiau busnes a ‘look book’ y cynllynwyr. Roedd sawl gwahoddiad i nosweithiau agor casgliad newydd gan y cynllunwyr yna, ond yn anffodus dydw i ddim yn mynd i Glasgow yn y dyfodol agos, felly doedd rheina ddim iws i mi.
Cerwch i weld y wefan ar checamille.com, mae yna siop ar y wefan gydag ychydig o’r dillad sydd ar gael ond dwi’n meddwl fod y rhan fwyaf o’r dillad yn rhai unigryw felly dydyn nhw ddim ar gael ar y we. Os ydych eisiau mwy o wybodaeth gallwch yrru e-bost i threads@checamille.com neu ffonio 01412219620

4/06/2010

OUTFIT (Llandudno)


Outfit yw siop yn llawn o siopau eraill. Mae yna ddewis o Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfrigde, Topshop, Topman, Burton, Wallis, Warehouse, Ben Sherman, Quiksilver, Flipback a Tammy.
Mae'r syniad o'r holl siopau yma dan un to'n anhygoel. Pam ydw i'n son am y siop yma rwan, wel yn gyntaf oherwydd bod yna siop Outfit yn Llandudno, a mi wnes i ymweld a'r un arbennig yma wythnos diwethaf, ond mae gen i asgwrn i'w grafu gyda'r holl siopau yma (o ran gwybodaeth Dorothy Perkins, Miss Selfrigde, Topman, Burton, Wallis, Warehouse a Evans sydd yn Outfit Llandudno.) Wrth gerdded yn hamddenol o un siop i'r llall, dach chi'n gweld fod pethau'n hynod o debyg, i ddweud y gwir roedd rhai pethau UNION yr un fath! Mae'n siwr bod yna gysylltiadau cryf iawn rhwng yr siopau yma ar y stryd fawr, ond on i 'di synnu bod union yr un pethau ym mhob siop (yn enwedig gemwaith). Oherwydd fy mod wedi bod yn cerdded o amgylch y siop mewn penbleth, mi wnes i ychydig o ymchwil i gefnogi hyn.

 
 Ydach chi'n gweld y tebygolrwydd?!
Mi wnes i sylwi'n Lerpwl dydd Llun hefyd, bod yna lawer o ddefnyddiau a phatrymau tebyg iawn yn y prif siopau.
Iawn, dyna ddigon ar fy nghwyno (tan y post nesaf!). I ymddiheuro i'r holl siopau yn Outfit Llandudno, ac i ddangos fy mod i dal yn eu caru, felly dyma ychydig o fy hoff eitemau 'accessories' o'r siopau uchod.

Topshop, 'Ship Pendant', £10
Evans 'Charm Bracelet' gyda cloc, £20

Dorothy Perkins, £9
Miss Selfridge, 'Fimo flower ring' £4

Ydach chi wedi sylw i fod yr un pethau yn yr holl siopau? A beth ydach chi'n meddwl am yr eitemau uchod? Gadewch 'comment' gyda'ch barn.

3/25/2010

Maxi

Yn bersonol dwi'n meddwl dyle pawb wisgo ffrogiau drwy'r flwyddyn. Y prif reswm dwi mor hoff o ffrogiau yw eu bod nhw mor hawdd i'w gwisgo fel mae nhw'n dweud. Mae 'na rywbeth hamddenol iawn am ffrogiau. Dim ond taflu un ymlaen, adio 'sgidiau, bag ac efallai teits a siaced amser yma'r flwyddyn sydd angen arnoch.
Mae cymaint o wahanol fathau o ffrogiau, ac efallai eich bod yn meddwl mae pethau hafaidd, neu ar gyfer achlysuron arbenig ydyn nhw'n unig.
Roedd yna eitem gan Elle yn ddiweddar am 'Instant Outfit' a ffrog Maxi oedd hon cliciwch ar http://www.elleuk.com/shopping/instant-outfit i'w gweld. Naeth hyn neud i mi feddwl am pa mor hawdd yw hi i wisgo ffrog Maxi. Dwi o hyd wedi meddwl fod ffrogiau hir fel yma'n beth hafaidd iawn, er mai dyma'r ffrog sy'n cuddio'ch corff fwyaf.
Dwi wedi ffeindio ffrogiau Maxi o wahanol siopau ar eich cyfer.

Llun o wefan Elle
New look £25
 Dyma'r ffrog o'r 'Instant Outfit' gan Elle. Mae'n  un print digidol, ond mae'n fy atgoffa i o rywbeth 'Aztec' sydd yn ffasiynol rwan.

Llun o wefan Debenhams
 Matthew Williamson yn Debenhams, £120
Dwi'm yn siwr am y ffrog yma, mae'n drawiadol iawn ond dwi'n meddwl bod gormod o batrwm.

Llun o asos.com
Asos, £30
Dwi'n hoffi'r syniad o'r defnydd du ysgafn a'r patrwm lliwgar. Mae'r ffrog yma'n syml ond dyma un o fy hoff rai dwi'n meddwl.

Llun o wefan Topshop
Top Shop, £75.
Dydi'r ffrog yma ddim yn edrych mor hir a'r lleill i mi, efallai oherwydd ei bod yn siap gwahanol. Dwi'n hoffi'r ffrog yma, ond dwi'n tueddu i feddwl fod ffrogiau mor hir a hyn yn gweithio'n well mewn steil mwy tynn.3/21/2010

Sgidie

Roedd y post diwethaf yna am Asda'n bach o araith. Ond dyna be sy'n digwydd os dwi'm yn postio am dipyn, na phoenwch, mae gen i luniau o esgidiau arbennig ar eich cyfer.
 
Mae'r esgidiau yma o gaslgiad Balenciaga F/W 2010gan Pierre Hardy. Mae nhw'n esiampl perffaith o ddillad 'futuristic' a hen hen bethau fel hen esgidiau dynion sy'n hynod o ffasiynol ar hyn o bryd.
Gyda'r defnydd o blastic lliwgar, pren a lledr yn eu gwneud nhw'n drawiadol iawn.

 Mae nhw'n esgidiau 'marmite', rydych una i am eu caru nhw, neu feddwl bod nhw'n hynod o hyll! Ond dwi'n meddwl bod nhw'n wych! Dwi'n meddwl eu bod nhw'n fersiynau mwy diddorol o'r esgidiau nesaf yma....


Dyma esgid o sioe diweddaraf Chanel, mae'r sawdl pren i fod yn beth mawr iawn yr haf yma. Mae siap yr esgid yn eithaf tebyg i'r rhai Balenciaga ond dwi'n meddwl fod rhein braidd yn ddiflas i gymharu a'r darnau o gelf uchod.
Mae'r esgid yma gan Tabitha Simmons yn debyg iawn i flaen yr esgidiau Balencia hefyd, ond dwi'n meddwl bod nhw braidd yn blaen.

Rwan, allai'm dweud dim byd drwg am yr esgidiau yma. Dwi'n hoff iawn o 'brogues', a'r hysbyseb yma gan Russell&Bromley yn Elle blwyddyn diwethaf ddechreuodd fy obsesiwn gyda'r esgidiau hen ddynion yma. 'Berry Brouge' ydyn nhw, a dwi'n meddwl eu bod hi'n iawn i ddweud mai dyma fy hoff esgidiau fflat erioed. Efallai dyma pam dwi'n hoff o'r esgidiau Balenciaga oherwydd rwy'n gweld tebygolrwydd i'r rhain ynddyn nhw.

Beth yda chi'n meddwl am yr esgidiau Balenciaga F/W 2010?