6/12/2011

Oren!

Helo ers talwm! Dwi’n synnu os bydd llawer yn darllen hwn, ar ol gymaint o saib. Felly diolch o galon os ydych yn darllen! Arholiadau drosodd o’r diwedd. Hwre!
Roeddwn i’n ddigon lwcus i fod yn Amsterdam ar y 30fed o Ebrill eleni gyda fy nheulu – sef Queens day. Mae’n ddiwrnod enfawr o ddathlu ar draws Yr Iseldiroedd, a chanolbwynt y dathliadau yma yw Amsterdam. Yr eironi mawr oedd, wrth drio osgoi dathliadau un teulu brenhinol, mi gyrhaeddon ni ddinas yn orlawn a miloedd o bobl yn dathlu penblwydd brenhines arall!
Dyma rai lluniau i roi blas o be weles i.  Serch hyn, roedd bod yn y ddinas fel bod mewn rhyw garnifal yn Rio, gyda channoedd o gychod yn teithio lawr y camlesi, bob un yn orlawn a phobl yn dawnsio ac yn dathlu. A  llwyfannau awyr agored ar draws y ddinas, gyda grwpiau yn chwarae drwy’r dydd a stondinau o bob math. Ond y peth mwya trawiadol oedd gweld gymaint o bobl mewn oren. Roedd pobl yn gwisgo hetiau, coronau, wigs, clogau, plu ac yn peintio eu hunain yn oren. Gyda baneri, a balwns oren yn chwifio o adeiladau a chychod. Gyda channoedd o filoedd o bobl yn heidio i fewn i’r ddinas, a pob un ohonynt yn gwisgo oren, mae’r ddinas yn troi i fewn i for enfawr o oren!Fe gawson ni’r coronau hurt yma am ddim, ac oherwydd mai dyma oedd y bobl leol yn ei wneud, mae gen i gwilydd i ddweud ein bod ni wedi eu gwisgo nhw drwy’r dydd! Gallai’m dychmygu’r fath goron i ymddangos ar unrhyw sioe ffasiwn yn y dyfodol agos!


 


Roedd gweld y fath amrywiaeth  o oren yn anhygoel, a dechreuais feddwl am oren yn y byd ffasiwn. Dwi’n cofio cyfnod pan oedd gwisgo oren yn beth dewr iawn i wneud, roedd rhyw gadwyn neu felt llachar yn ddigon ar gyfer un wisg. Ond dros yr hafau diwethaf yma, mae oren wedi dod yn rhyw fath o summer staple.Yn enwedig y lliw ‘Coral’ oherwydd ei fod yn lliw llachar, hapus, sy’n ein hatgoffa ni o’r haul a hafau braf, ac mae’n gweddu lliw haul.
Felly dechreuais edrych ar gasgliadau diweddara y byd ffasiwn, i weld faint o oren oedd yn bodoli. Casgliadau HYDREF 2011 a RESORT 2012 yw’r rhain. Mae bob llun wedi dod o Style.com. Wrth gwrs mae ‘na lawer mwy o oren yn y casgliadau, ond dyma flas o sut all oren edrych. Mwynhewch!
 Casgliad DKNY hydref 2011 o style.com
Twenty8Twelve- hydref 2011 o Style.com
D&G- hydref 2011 o Style.com
Creatures of the wild- hydref 2011 o Style.com
Prada- hydref 2011 o Style.com
Prada- hydref 2011 o Style.com
Herve Leger- Resort 2012 o Style.com
Giles- Hydref 2011 o Syle.com

Louis Vuitton- Resort 2012 o Style.com
Oscar de la renta- resort 2012 o Style.com
Yda chi’n debygol o wisgo oren yr haf yma? Beth yw eich hoff gasgliad uchod? Gadewch i  mi wybod!

2/11/2011

Y Lle Gwisgo x2

Nodyn byr i'ch atgoffa i wylio Y Lle Gwisgo am 6:30 heno. Mi fyddai'n siarad ychydig am fy mlog, ac yn son am flog arall mi rydw i'n ei hoffi sef Style Bubble, ac un dwyieithog or enw glitterandtrauma. Cymrwch olwg arnyn nhw.
Hon fydd yr ail raglen yn y gyfres. Mi wnes i fwynhau'r diwrnod ffilmio yn fawr, roedd pawb yn lyfli. Diolch yn arbennig i Sara! Edrych ymlaen at weld y rhaglen heno.
Bydd post yn fuan am gasgliad gofod Julie Elienberger. Dyma flas ohono:
Llun o Tourist Magazine

1/20/2011

Y lle Gwisgo

Nodyn sydyn i ddeud bod cyfres newydd am ffasiwn yn dechrau ar S4C nos fory am 6:30- Y LLE GWISGO. Edrych ymlaen yn fawr. I gael rhagflas o'r rhaglen teipiwch 'y lle gwisgo' ar facebook. cliciwch yma i weld y promo ar you tube.
Post arall am ddillad o'r gofod yn fuan.

1/13/2011

Gwisgoedd o'r gofod.

Mae bron yn ddeufis ers i mi ysgifrennu unrhyw beth ar y blog. Dwi'm am eich diflasu gyda'r holl resymau sy'n gallu achosi rhywun i 'anghofio' pa mor hawdd yw hi i ysgrifennu rhywbeth bach am wefan, casgliad neu gwmni newydd dwi wedi ei weld.

Felly, blwyddyn newydd dda i chi! I ddechrau'r flwyddyn newydd gyda BANG (wrth gwrs, dwi'n neud hyn yn 'fashionably late') dwi am ddangos cyfres o gasgliadau print gofod neu 'galaxy print'.

Dwi wrth fy modd gyda lluniau o'r gofod. Dwi'n meddwl fod print gofod fel yma'n anhygoel o brydferth, yn fwy trawiadol a modern na phrint blodau y cewch ar ddillad.

Roedd gen i luniau o gasgliad Christopher Kane ar fy nghyfrifiadur ers oes, ond gyda'r cynnydd mawr mewn diddordeb yn y print yma ar hyn o bryd, on i'n meddwl ei fod o'n amser i neud post. All y diddordeb sydyn yma fod oherwydd yr holl raglenni diweddar ar y BBC? Beth bynag yw'r rheswm mae yna lawer o ddillad gwahanol gyda phrint tebyg. 


llun o zazzle.co.uk


 
Llun o smh.com.au

Llun o google
 Dyma un o fy hoff eitemau o'r print yma. Top/ffrog o Monki. Mae'n syml, ag dydi ddim hanner mor gywrain a'r casgliad sydd i ddod, ond am 20 euro, mae'n fargen.

Llun o Monki- CLICIWCH YMA I'W WELD.

Bydda i'n son am dri casgliad yn benodol dros y dyddiau nesa, ond mae gen i gymaint i ddweud amdanyn nhw, dwi am eu gwneud fel 3 post gwahanol.

Casgliad RST2011 Christopher Kane yw hwn. Mae'r print ar y dillad yn brydferth ac yn amrywiol iawn. Dywedodd Christopher Kane ei fod yn hoffi'r 'syniad o gynydd ffrwydrol allanol' oedd yn y print yma. Ond fel popeth gan Christopher Kane mae yna wrthgyferbyniaeth amlwg rhwng golau a thywyllwch, a defnyddiau ysgafn a thrwm. e.e mae yna siaced lledr a sgert chiffon yn sownd iddo.
8 llun uchod o sytle.com

 Dwi wrth fy modd gyda'r tri llun olaf yn enwedig. Mae nhw'n ANHYGOEL! Alla i'm disgrifio faint dwi eisiau unrhyw eitem o'r casgliad yma. Er fy mod i'r un mor debygol i fynd i'r lleuad debyg! Ydach chi'n hoffi'r casgliad yma? Mae'n RHAID eich bod chi! Ond falle ddim cymaint ag ydw i?! Beth am y sgidiau? Dydw i'm yn siwr ohonyn nhw. Dwi'n meddwl eu bod nhw'n eitha doniol, ond eto dwi'n meddwl bod nhw'n od iawn!


Llun o Net-a-porter. 1-5 gan Christopher Kane cliciwch YMA i weld y tudalen, ag i siopa'r casgliad. (£205-£1,420)
 Mwy i ddod yn fuan...
11/17/2010

Lanvin

Dyma'r diweddara o restr hir o gynllunwyr ffasiwn enwog mae H&M wedi cydweithio hefo nhw. Y cyntaf oedd casgliad gan Karl Lagerfield yn 2004.
Dwi'n meddwl fod hi'n saff i ddweud mai H&M sy'n arwain y 'designer collaberations' yma ar y stryd fawr, gyda enwau mawr fel Stella McCartney, Comme des Garcons, a Jimmy Choo wedi llwyddo i greu dillad sydd yn cynwys elfennau nodweddiadol o'r cwmniau mawr, ond am brisiau y stryd fawr. Ond gyda mwy a mwy o'r casgliadau 'arbennig' yma, dwi'n teimlo eu bod nhw'n llai trawiadol rhywsut.

Dwi'n gwybod baswn i wrth fy modd yn gweld casgliad gan Erdem, Dolce & Gabbana neu Chloe ar lawr siop H&M, oherwydd mai dyma'r unig ffordd alla i ddisgwyl cael unrhyw beth gan y cwmniau hyn. Oherwydd gyda rhai cwmniau, mae bod yn berchen ar unrhyw beth sy'n gysylltiedig a nhw'n arbennig, ag mae H&M yn gadael i bobl wneud hyn.
Ond ar y llaw arall, mae yna reswm pam dydi'r dillad drud yma, ddim yn cael eu gwerthu ym mhob H&M ar draws y wlad, ac wrth wneud casgliad ar gyfer y stryd fawr mae'n amlwg bydd y defnyddiau yn rhatach, a'r patrymau, a'r siapiau ddim gystal.

Felly mae'n rhaid i chi feddwl, ydi o werth prynu dilledyn o gasgliad Lanvin ar gyfer H&M, i gael dweud mae un Lanvin yw? Dydw i'm yn siwr, os yw'r casgliad yma wedi llwyddo, ac os anghonfiwch mae Lanvin yw, dwi'm yn siwr os baswn eisiau prynu rhyw lawer!

Holl luniau uchod o'r 'lookbook' ar MarieClaire.com
 Er fy mod i wedi bod yn cwyno am y casgliad, dyma fy hoff eitemau:

Lluniau o MarieClaire.com

 Wrth edrych ar y casgliad yma gan Lanvin, gwelais fod rhai pethau'n edrych yn gyfarwydd


Lluniau o style.com/marieclaire.com

Mae'r ffrog uchod o gasgliad 2008 Lanvin, mae top y ffrog yn debyg i rai o'r casgliad yma i H&M

Lluniau o style.com/marielclaire.com
Llun  o gasgliad RTW 2008, mae'n bedyg i'r sgert yma o'r casgliad.

Lluniau o Style.com/ MarieClaire.com

Unwaith eto mae'r ffrog yma o'r clasgliad SRTW 2008, yn fy atgoffa o ffrog yn y casgliad newydd ar gyfer H&M.

Mae'n beth da mewn ffordd, fod y dillad o'r casgliad yn debyg i ddillad Lanvin yn 2008, oherwydd mae'n dangos bod yna bethau nodweddiadol ohono yn y casgliad newydd yma ar gyfer H&M.

Bydd y casgliad ddim ar gael mewn unrhyw siop yng Nghymru, ond bydd ar werth ar wefan H&M o 07:00, tachwedd 23.
Ond cofiwch fod gan H&M ffrogiau gwych y gaeaf yma, sydd heb ddim i wneud a chynllunwyr enwog, ag i fod yn onest dwi'n meddwl bod nhw cystal os nad gwell na'r uchod. Be ydi'ch barn chi?

11/02/2010

Gwinedd Glitter.

llun o beaut.ie

Y botel bach o farnais gwinedd 'GOSH- RAINBOW' oedd wedi newid fy meddwl i ynglyn ag ewinedd "glittery". Wna i gyfadde mod i`n arfer meddwl bod glitter fel yma ar ewinedd yn gallu edrych yn wirion, ag yn blentynaidd iawn, ond roedd y botel uchod yma'n edrych yn aeddfed ag yn fy atgoffa o berlau. Pwy fysa ddim eisiau gwinedd sy'n edrych fel perlau?!
Ag yn amlwg mae mwy a mwy o bobl yn cael yr un weledigaeth gyda gwinedd glittery, oherwydd mae pob math o liwiau ar gael, mae O.P.I newydd lawnsio eu casgliad Nadolig, 'Burlesque collection' sy'n LLAWN o glitter.

lluniau o alizarineclaws.blogspot

O'r chwith: 'Shimmer & Shimmer', 'Extra-Va-Vaganza', 'Glow up Already', 'Bring on the Bling', 'Take the Stage', 'Rising Star', 'Sparkle-iscious', a 'Show it and Glow it'
Dwi wrth fy modd gyda pob un o'r rhain. Fy hoff un yw 'Sparkle-iscious', neu 'Extra-Va-Vaganza' - beth amdanoch chi?

Llun o beautyaddict
O.P.I Mad as a Hatter. Mae hwn wedi bod allan ers dipyn, yng nghasgliad Alice in Wonderland, ond dydw i ddim wedi llwyddo i gael un ohonyn nhw eto. Dwi wrth fy modd gyda'r farnais yma, oherwydd yr holl wahanol liwiau sydd ynddo fo. 
Llun o Flickr
N.Y.C Starry Silver Glitter Polish 105A Dyma'r lliw dwi wedi bod yn ei ddefnyddio fwya adref. Mae'n wahanol i'r holl rai uchod, oherwydd ei fod yn ddarnau man a rhai darnau mawr iawn o glitter. Mae'n glir, felly dwi'n rhoi lliw tywyll o dano fo. Mae'n edrych yn wych gyda glas tywyll neu du, neu dros goch llachar. Dwi'n gwybod fod hynna'n swnio'n wirion, ond mae'r glitter ar ei ben yn fy atgoffa o gonffeti.
Cliciwch yma i weld y fideo ELLE uchod.
 Mae'r fideo yma'n dangos yn fanwl syt i wneud 'embellishes nails' Os dydych chi`n dal ddim yn siwr os ydych yn hoffi gwinedd Glitter edrychwch ar hwn. Mae'n ffordd dda i drio'r "trend" ag yn berffaith gyda dillad parti 'dolig.

10/05/2010

Clogynau


Roedd yna glogynau ym mhob man ar y catwalk o YSL i Erdem. Dwi’n meddwl bydd y duedd yma’n cryfhau wrth i’r tywydd fynd yn waeth. Dyma luniau o fy hoff glogynau: 

Llun o style.com
EMPORIO ARMANI- mae'r clogyn yma'n fyr ag yn eitha plaen, ond dwi'n hoff o'r ffordd mae'r clogyn du syml yn gwneud i ffrog syml mewn lliw llachar di batrwm edrych yn fodern iawn.

Llun o Style.com
YSL- Dyma'r gwrthwyneb yn hollol, mae'r clogyn ei hyn mewn defnydd fel sidan mewn lliw llachar, ag fwy fel cot na siaced. Dwi'n hoff o'r ffordd mae'r lliw o'r clogyn yn cael ei adio i waelod y ffrog, yr un fath a'r goler.

Lluniau o wefan Alexander Mcqueen.
ALEXANDER MCQUEEN- Mae'r clogynau yma'n dod o gasgliad anhygoel gan Alexander McQueen, sydd yn un o fy hoff gasgliadau i ers talwm, oherwydd bod bob darn yn anhygoel, a bron fel dillad llwyfan. Mae'r clogynau yma'n edrych yn gyfoethog, a thrwm iawn, a bron yn ddwyreiniol gyda'r holl frodwaith arnynt. Mae nhw bron fel ffrogiau yn ei hunain, er mai clogynau yw'r rhain o fath.
Llun o Erdem.com
ERDEM- Y clogyn yma sy'n ennill y wobr gyntaf yn ol Y Ffasiwn Beth. Dyma fy ffefryn o bell ffordd, rwy'n hoff iawn o holl ddillad Erdem, ond mae'r clogyn yma'n arbennig. Dyma pam: Dwi'n meddwl fod ei hyd yn berffaith, i allu wisgo dros ddillad yn y gaeaf. Mae'r lliw yn wych oherwydd mae yna rywbeth deiniadol iawn rhwng y brown tywyll a'r print blodau/pili pala, sy'n berffaith ar gyfer y hydref.


Llun o style.com
Dyna'r rhai y fyddai'n breuddwydio amdanynt, ond dyma ychydig o glogynau sydd ar gael ar y stryd fawr. Efallai eu bod nhw ddim yn yr un cae a dillad Erdem, ond bydd unrhyw fath o glogyn yn beth da y gaeaf yma.
Dwi'n meddwl mai gan ASOS mae'r dewis gorau, mae rhai newydd yn cyraedd y wefan o hyd.

Llun o asos.com
ASOS- Mae'r ddau glogyn yma'n cael eu henwi'n 'sgarff', ac yn costio £28 Dydi rhein ddim yn ddrud iawn, ag mae'r patrwm yn ddiddorol iawn, oherwydd dydyn nhw ddim yn got fel y lleill, dwi'n meddwl mai rhain yw'r ffordd hawsa i gyflwyno eich hyn i'r duedd.
cliciwch yma i'w weld.Llun o topshop.com
TOPSHOP- Mae'r clogyn yma yn edrych yn gynnes iawn, rwy'n hoff iawn o'r patrwm y tu fewn iddi. Mae'n costio £75 Cliciwch yma i'w weld. Llun o asos.com


ASOS- Enw yr clogyn yma yw, 'ASOS Cape parka' mae'n costio £65. Rwy'n hoff iawn o'r defnydd a'r ffaith ei fod yn edrych yn fwy ysgafn na llawer o glogynau. Cliwich yma i'w weld.